Βρέθηκαν 13 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΙΚ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802427158
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 176158401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-03-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802184273
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171657101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SGL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801823458
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164015401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OLIVIAN GROVES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙA


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801265991
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153059701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800901013
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144502001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AMACS ADMINISTRATION MANAGEMENT CONSULTING SERVICES Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 997305015
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135307101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-07-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΚΙΡΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΤΣΙΛΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800605433
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131812701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-09-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VEVI ΤΡΟΦΙΜΑ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800577233
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130283401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-05-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση