Βρέθηκαν 13 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

TEAM FOODS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801689911
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161555801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Ο. ΑΓΓΕΛΗΣ & Α. ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801289430
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153619001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σ. ΡΟΔΗ IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800926321
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145083601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GELATO CRETA IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800820458
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142068701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΠΟΥΚΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800583577
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130715801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-06-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MR. PUG'S CANTEEN ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800480214
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124748001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-04-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Κ.ΜΠΙΣΟΒΙΤΗΣ - Κ. ΝΑΣΤΟΣ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 997546996
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121446001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-06-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΦΙΤΟΝ PLUS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800355243
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117854301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-10-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΣΜΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 141496739
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9166101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-01-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση