Βρέθηκαν 6 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

HEALD HERBAL BLENDS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801830775
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164150001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

MR BEAN ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801221240
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152063601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FIRST CRAFT BREWERY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801131153
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149813801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΦΕ ΛΟΥΙΤΖΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΦΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800503834
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126098301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-07-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

KUDU E.E


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800487528
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125156601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-04-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση