Βρέθηκαν 14 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΠΟΙΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801005310
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146782001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MONTAGU ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800748470
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139473301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-07-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KALDI ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800703358
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137445301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-01-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800632183
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133115001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-01-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΞΩΧΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800558716
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129300201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-03-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

C & N COFFEE PARTNERS ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 999276510
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7111801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-09-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KAFEA TERRA FOOD AND DRINKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999842166
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4629801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-02-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SAMBA CAFE IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 099094793
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4441301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-09-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094470071
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1963001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-07-1995
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση