Βρέθηκαν 15 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Loud Bean Coffee Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802250834
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172990301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MR BEAN ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801221240
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152063601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΟΙΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801005310
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146782001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KALDI ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800703358
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137445301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-01-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 108733198
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135323301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-07-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800632183
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133115001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-01-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΞΩΧΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800558716
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129300201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-03-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

C & N COFFEE PARTNERS ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 999276510
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7111801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-09-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KAFEA TERRA FOOD AND DRINKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999842166
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4629801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-02-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση