Βρέθηκαν 9 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

STATE OF THE TART Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801872791
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164946301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α.ΣΕΣΗΣ KAI ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801409978
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156217301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΟΙΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801005310
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146782001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Mont ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800760261
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139917701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-09-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ -ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099538789
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4040001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-11-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094095506
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 359701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-08-1981
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OLYMPIC CATERING Ανώνυμος Εταιρεία (ΟΛΥΜΠΙΚ ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ Ανώνυμος Εταιρεία)


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 098007620
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 270201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-07-1970
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση