Βρέθηκαν 8 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802270267
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173353801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SYNERGEA ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801287528
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153574501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801246903
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152627801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΚΕΡ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 999114593
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6384201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-07-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 1ΟΥ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ


Νομική Μορφή Κοινωνικοί Συνετ/σμοί Περιορ. Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.)
Α.Φ.Μ 998926886
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8360901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-01-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094177733
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2787301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-10-1980
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση