Βρέθηκαν 16 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΙΑΜΑ HARVEST Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801206075
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151718901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-08-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Πελοποννησιακή Φαρμακευτική Κάνναβη Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801165107
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150586701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Olympia Pharma Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801165119
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150586601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HELLENIC PHARMA Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801163568
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150551601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΜΠΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801149513
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150239801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MEDICANCOIN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801139532
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150006401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΑΤΑΣΑ ΑΝΤΕΜΑΙ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 120491270
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149732701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ERBA GROW ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801125287
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149677401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΟΛΙΣ ΘΗΒΑΪΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801125830
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149692601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση