Βρέθηκαν 4 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OLIVIAN GROVES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙA


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801265991
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153059701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SUPERNET ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099755249
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3723701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-02-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση