Βρέθηκαν 3 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

PRESTIGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ & ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094360830
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8898201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ Δ.ΑΚΡΙΔΑ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094041436
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 286601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-09-1973
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση