Βρέθηκαν 5 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΦΟΙ ΔΟΥΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 091860749
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3614601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-07-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PRESTIGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ & ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094360830
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8898201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ ΑΔΕΛΦΟΙ Μ. ΠΑΥΛΙΔΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094049759
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 292701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-07-1975
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ Δ.ΑΚΡΙΔΑ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094041436
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 286601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-09-1973
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση