Βρέθηκαν 8 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ER.NI.K. STABLES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800665442
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134855001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-06-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Μ. Α.Ε. - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800554072
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129057401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-02-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩAΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 129604410
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128093001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-11-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΙΜΠΙΣΚΟΥΙΤ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800477584
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124624901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-03-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WALK ΚΑΛΤΣΟΠΟΙΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 999274306
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5829801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-06-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΓΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094362508
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4544101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-02-1993
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση