Βρέθηκαν 15 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

D ROBOTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802497449
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 177480401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-05-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GREEN ARMONY Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801308067
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154047001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800821989
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142123501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-04-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AGRICULTURAL & ENVIRONMENTAL SOLUTIONS PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800736212
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138966101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-05-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800349931
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117738801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-09-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CTESIBIUS TECHNIKI Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998026602
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8694501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-01-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 103799045
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 116832701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-10-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 076386246
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118630301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-03-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Γ. ΠΑΥΛΟΣ - Π. ΧΟΛΗΣ Ο.Ε


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 084051201
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2604101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-09-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση