Βρέθηκαν 12 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802149989
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170955901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HOMESTLY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801688428
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161528701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PHOENIX HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801597487
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159838501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

METAL BOX OFFICE ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801108881
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149303701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SKALTECH CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801101308
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149116901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RCAG ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800755195
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139714001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-08-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΦΙΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 081136701
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1290201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-05-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΠΕ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800458895
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123639101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-12-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 997774711
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9295601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-03-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998131600
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8365101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-07-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση