Βρέθηκαν 3 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΟΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800684978
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136270001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-09-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EXAS PAPER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998383285
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8749801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-04-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΟΞΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094458045
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2533201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-06-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση