Βρέθηκαν 9 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

A4 DESIGN Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801424379
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156514401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΟΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800684978
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136270001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-09-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999235471
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5800401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-06-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PERIGRAMMA ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999846466
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4807801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-07-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095031510
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4490301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-11-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

GAM ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 099040373
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3862901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-07-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΑΛΑΚΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 123079739
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146269201000 ↗
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση