Βρέθηκαν 3 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Aegean Projects Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800616632
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132353801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-11-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)Θ.ΓΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999465307
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5951401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-10-2004
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

Σύνδεση