Βρέθηκαν 12 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801507308
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158169301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α. ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800573467
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130004001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-04-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 094016789
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3818801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-06-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΤΙΜΦΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095510650
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2174101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-03-1996
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΕΡΦΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094280392
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 709201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-03-1991
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RECKITT BENCKISER HELLAS HEALTHCARE ΑΕ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094277001
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 644601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-12-1989
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΟΙΝΟΗ Ανώνυμη Εμπορική, Βιομηχανική, Ξενοδοχειακή και Τουριστική Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094052788
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 297901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-03-1976
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση