Βρέθηκαν 18 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΛΑΠΑΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801554948
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159045101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΣΕΡΙ ΑΠ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801545663
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158874101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

EXELANE HELLAS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801206481
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151727201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-08-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

"YOUTH LAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800809466
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141599601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MAΞ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΚΟΡΠΟΡΕΪΣΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800708354
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137680901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-01-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΒΡΥΣΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999591336
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5746201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-04-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Kορρές Aνώνυμη Eταιρεία – Φυσικά Προϊόντα


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095645788
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 85349902000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-12-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Γ. ΑΓΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 099007002
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3412101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-07-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση