Βρέθηκαν 19 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΧΟΡΕΒΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802404028
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 175751101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-03-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DISTRICT BOTANICA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802338543
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174600701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΑΠΑΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801554948
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159045101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΣΕΡΙ ΑΠ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801545663
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158874101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

EXELANE HELLAS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801206481
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151727201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-08-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

"YOUTH LAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800809466
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141599601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MAΞ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΚΟΡΠΟΡΕΪΣΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800708354
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137680901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-01-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΒΡΥΣΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999591336
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5746201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-04-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση