Βρέθηκαν 50 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MEDICAL DYNAMICS ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801725809
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162226801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801439252
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156859401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LADERLE PHARMACEUTICALS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801276495
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153314101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NASSINGTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801233225
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152324901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GEFA BROKERS CORPORATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801224308
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152134101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΙΑΜΑ HARVEST Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801206075
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151718901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-08-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Πελοποννησιακή Φαρμακευτική Κάνναβη Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801165107
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150586701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Olympia Pharma Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801165119
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150586601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MEDICANCOIN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801139532
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150006401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ERBA GROW ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801125287
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149677401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση