Βρέθηκαν 20 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Πελοποννησιακή Φαρμακευτική Κάνναβη Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801165107
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150586701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Olympia Pharma Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801165119
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150586601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΖΕΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801132696
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149849801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ORION HEALTHCARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800566220
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129645401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-03-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΛΒΑ ΑΕ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095465323
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6061001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-12-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΒΙΟΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 999656321
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5039501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-12-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΕΡΡΕΡ - ΓΚΑΛΕΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099360184
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3514001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-10-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΔΗΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 095698898
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1971501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-07-1995
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση