Βρέθηκαν 7 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

SMARTPOLES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801088238
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148776701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LINO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997981299
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8656501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-01-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998131600
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8365101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-07-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SOLENKO IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 998915190
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8660801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-02-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NOVACO ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998873840
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122277401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-10-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση