Βρέθηκαν 8 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MAREX SUBSEA WELDS ENTERPRISES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802071703
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169371401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΑΝΩΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΕ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998653880
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7526601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FIDELITY PORT CONSTRUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801091753
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148895601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 107685635
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164868801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-11-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099361052
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3941401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-04-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094077875
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3637301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-02-1980
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση