Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

THETUNERS Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801411022
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156241001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FUELICS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801197271
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151538101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INNOESYS INNOVATIVE EMBEDDED SYSTEMS ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800661375
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134665401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

weasic ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800605156
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131787601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-09-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EYΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997671168
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9614501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-09-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CERAGON NETWORKS ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998300380
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7787301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-09-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DEFENCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 093622269
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122014801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-02-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BROADCOM ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999859972
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121792301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-12-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση