Βρέθηκαν 8 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Π.Α.Ν. - ΑΝΤΙΣΤΙΞΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800454398
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123425901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-12-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OXYGEN BROADBAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800337065
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 116930701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-07-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

QuestOnLine Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998184801
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122080501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-04-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094316669
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000757001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-12-1990
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 94155882
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121763701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-11-1985
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση