Βρέθηκαν 8 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

PRIVATEREVIEW SOCIETE ANONYME DEVELOPMENT MANAGEMENT AND EXPLOITATION OF INFORMATION APPLICATIONS


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 800739970
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139109801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-06-2016
  • ACTIVE 

P.A.N. - ANTISTIXIS RESEARCH AND TECHNOLOGY SYSTEMS SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 800454398
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123425901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-12-2012
  • ACTIVE 

OXYGEN BROADBAND SA


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 800337065
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 116930701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-07-2011
  • ACTIVE 

QuestOnLine Monoprosopi Anonymi Etaireia Ilektronikou Emporiou


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 998184801
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122080501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-04-2009
  • ACTIVE 
  • ACTIVE  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

METLEN ENERGY & METALS S.A.


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 094316669
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 757001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-12-1990
  • ACTIVE 

Info Quest Technologies Commercial and Industrial of IT and Telecommunications Products and Services Single Member Societe Anonyme


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 094173630
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 717701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-12-1986
  • ACTIVE  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Quest Symmetochon Anonymi Etaireia


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 094155882
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121763701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-11-1985
  • ACTIVE 

Σύνδεση