Βρέθηκαν 8 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ORION HEALTHCARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800566220
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129645401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-03-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

F&M FEED ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800502874
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126055101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-06-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Π.Α.Ν. - ΑΝΤΙΣΤΙΞΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800454398
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123425901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-12-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΛΑΩΡΑΣ ΑΘ. - ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΝΙΚ. ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998403971
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8902801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-07-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΣ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999711989
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5188401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-04-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ ΝΤΟΥΡΟΥ-Ε.ΔΕΜΑΓΚΟΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 082138140
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 621401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-12-1989
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΑΖΗ Χ. – ΠΑΠΠΑΣ Ν. ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 081289601
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 111901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-04-1984
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση