Βρέθηκαν 3 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

HELLENIC POWER & GRID ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801161077
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150495001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998807897
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7397201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-02-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΤΥΞ - ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 093100420
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 23301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-02-1974
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση