Βρέθηκαν 9 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

NAVAL GROUP HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802090999
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169752601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AVIATION PROCUREMENT SYSTEMS LLC ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 996587391
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168817601001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GMP INTERLUX ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801818196
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163922701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CIVIL DEVELOPMENTS ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801806695
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163702301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FIDELITY PORT CONSTRUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801091753
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148895601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MARINE CONTRACTORS & CONSULTANΤS (MCC) LIMITED


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997180171
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130763301001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-06-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΚΡΟΥΠ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800479530
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124716301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-03-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΠΑΟΥΕΡ ΣΑΜΠ ΛΙΝΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800357365
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118134301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-10-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση