Βρέθηκαν 4 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

YUNEX ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801537780
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158731601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HELLENIC TRAIN - ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999645865
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6780801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-12-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Α.Ε.
Α.Φ.Μ 098116663
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123887001001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-04-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση