Βρέθηκαν 6 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

V&P ANATOL O.E.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 996576143
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 176834901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-04-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

IRIDAN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800487172
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125113801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-04-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999081047
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6398201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-06-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΓΑΚΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 056533364
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5267601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-05-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΕΝΑ ΒΟΤΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 099811080
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4291801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-05-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση