Βρέθηκαν 44 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

VAL GREECE GREENFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801775468
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163104701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VAL GREECE PV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801775653
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163106601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CONDECON Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801502012
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158077601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΑΝΩΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΕ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998653880
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7526601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 131436502
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154788101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-04-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MPOUMISTOS WIND FARM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801339136
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154703401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-04-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TSOUKA WIND FARM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801339112
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154703201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-04-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VOMOS WIND FARM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801339124
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154703301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-04-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 051109841
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153527501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΜΟΛΑΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801223164
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152109601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση