Βρέθηκαν 5 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

HELLENIC POWER & GRID ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801161077
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150495001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ανώνυμη Τεχνική Τουριστική Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998777016
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123724101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-06-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΤ.Μ.ΕΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095493451
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5017501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-12-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099362743
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4108601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-12-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση