Βρέθηκαν 436 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GEOWATT ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802180620
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171586201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NORTH ENERGY STORAGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802177177
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171518501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SOL STORAGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802177270
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171519701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RAYSOL ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802177073
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171516801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LIGHTWIND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800982670
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146272713000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TRINITY PROPERTY MANAGEMENT Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802033680
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168566201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996586683
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167851801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HELIOPOLIS 5 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801987926
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167654701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HELIOPOLIS 6 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801987975
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167655901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση