Βρέθηκαν 364 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΝΕΜΟΣ RES HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801983927
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167577101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΕΜΟΣ RES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 996648468
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165785501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TRINERGY ROOTS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Α.Φ.Μ 996686910
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164814301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PHOTOEAST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801852583
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164573301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DNC ΜΕΤΟΧΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801830738
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164149601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 106865280
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165278301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HELIOPOLIS 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801802162
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163615501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HELIOPOLIS 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801800955
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163593701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HELIOPOLIS 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801801061
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163596301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση