Βρέθηκαν 96 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΔΡΟΣΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801773371
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163063801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801742185
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162512101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CLEAN ENERGY 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΜΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801592572
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159739018000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CLEAN ENERGY 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801592560
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159738918000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CLEAN ENERGY 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801592584
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159739418000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GREEN ENERGY PLUS 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801584603
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159597118000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GREEN ENERGY PLUS 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801584615
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159597218000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GREEN ENERGY PLUS 6 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801584652
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159597618000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GREEN ENERGY PLUS 4 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801584639
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159597418000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση