Βρέθηκαν 33 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

TRINITY PROPERTY MANAGEMENT Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802033680
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168566201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CIGA ENERGY HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801632120
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160488301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-08-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DELTA ENERGY IV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801606384
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160012401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SOLSTICE TWO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801457927
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157289001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EOS NRG Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801450244
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157107701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ενεργειακή Κοινότητα Αγίας ΦΒ 1 Π.Ε.


Νομική Μορφή ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Α.Φ.Μ 996808407
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153945601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση