Βρέθηκαν 23 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

D.M.P. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801709047
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161915601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ENVIRON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801636192
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160566801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-09-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΔΡΑΝΩΝ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801587734
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159656301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΕΔΜΕΔΕ ECO ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801570924
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159336201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 039662127
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137516401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-01-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ENSER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800596628
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131373227000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-07-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800545120
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128571901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-01-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση