Βρέθηκαν 16 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801496652
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157990701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

IRONSCRAP ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800851134
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142991001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-06-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800705376
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137554401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-01-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση