Βρέθηκαν 33 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΛΙΜΕΝΙΚΗ A.E.


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996575195
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172631401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998256075
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124149101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BIOMHXANIA ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801450060
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157103801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TASK ENERGY Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801183611
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151254901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε - Θ.Γ. ΛΩΛΟΣ- Χ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ Ο.Ε - ΑΡΣΗ Α.Ε


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 997715711
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146486701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-05-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση