Βρέθηκαν 33 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

EVERCON INFRA DEVELOPMENT SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801797541
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163526101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-03-2022
  • ACTIVE 

P & K BUILDINGS SOLUTIONS PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801576210
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159437301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-05-2021
  • ACTIVE 

GREEN INVESTMENTS SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801542323
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158812801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-04-2021
  • ACTIVE 

SUN YIELD HELLAS P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801414699
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156323101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-09-2020
  • ACTIVE 

KARAMPELAS SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801316264
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154242501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-02-2020
  • ACTIVE 

VELITSA ENERGY PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801255997
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152835101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-11-2019
  • ACTIVE 

ΑΝΑ PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801236553
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152388501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-10-2019
  • ACTIVE 

TELOR ENERGY CONSTRUCTIONS SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801200570
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151601701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-08-2019
  • ACTIVE 

MEDITERRANEAN PROJECT CONSTRUCTION AND WATER RESOURCES MANAGEMENT S.A.


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801060776
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148142701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-11-2018
  • ACTIVE 

PVK INVESTMENTS INDUSTRIAL COMMERCIAL TECHNICAL AND HOTEL S.A.


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 800893186
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144308301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-11-2017
  • ACTIVE 

Σύνδεση