Βρέθηκαν 104 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998256075
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124149101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΡΑΤΙΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801544629
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158855901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GME ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801451996
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157149001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 997023313
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155531301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-W.A.T.T. AE


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996909126
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154881001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-05-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RES INVEST MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800489823
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125292301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ CREST CONSTRUCTION Ε.Ε. MT Α.Τ.Ε.


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996859131
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152377401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

THRIACON Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801216308
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151958901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

A.L.N. ΕΣΤΙΑΣΗ ΤΡΟΦΙΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801210979
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151825401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση