Βρέθηκαν 34 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΗΛΙΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802211126
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172198701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-09-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GOLDEN ROSE ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802138232
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170719301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ANF ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801974003
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167374101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 132718828
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144224301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-10-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΧΜ EXCAVATION IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800818149
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141987901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998990896
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6932101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-12-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΘΗΡ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998653867
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7530401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-04-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση