Βρέθηκαν 30 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ANF ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801974003
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167374101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 132718828
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144224301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-10-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΧΜ EXCAVATION IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800818149
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141987901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998990896
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6932101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-12-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΘΗΡ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998653867
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7530401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-04-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CORE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800323560
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 116090301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-12-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΗΛΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800324579
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 116137301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-06-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση