Βρέθηκαν 5 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GAVALAS A. NEOFYTOS SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή SINGLE MEMBER PCC
Α.Φ.Μ 800989344
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146426501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-05-2018
  • ACTIVE 

MOUSTAFERIS CONTROL SYSTEMS COMMERCIAL SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 998656870
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7409801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-12-2017
  • ACTIVE 

COWA HELLAS CLEANING TECHNICAL SERVICES SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 999311122
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121736401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2005
  • ACTIVE 

OTIS HELLAS Single Member S.A.


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 094208578
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 417101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-02-1988
  • ACTIVE 

ISS FACILITY SERVICES SA


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 094081864
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 310001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-08-1977
  • ACTIVE 

Σύνδεση