Βρέθηκαν 32 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802238704
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172755201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HOCHTIEF Operations Hellas ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802167565
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171324201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TALOS ROBOT VISION IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800795076
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141156801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-01-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ELEFTHERIA DEKO & ASSOCIATES LIGHTING DESIGN I.K.E.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800755367
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139720301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-08-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALMAT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800710558
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137791501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-02-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KN GROUP ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800660250
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134612101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση