Βρέθηκαν 6 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - Π. ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996751632
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159469201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

STEELCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800927169
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145105301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GH CONSTRUCTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800904826
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144590501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SACHINOR ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999634691
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5060301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-01-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094419505
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1884201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-07-1994
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση