Βρέθηκαν 7 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΠ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801189314
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151378901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999327783
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5987601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-10-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HELMA Ανώνυμη Εμπορική Εισαγωγική Εξαγωγική Τεχνική Εταιρία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094119023
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4130701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-02-1985
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΑΡΙΕΞΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094114040
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124349701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-11-1982
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση