Βρέθηκαν 9 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΠ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801189314
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151378901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

V STAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800909846
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144705701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DEMOK ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800908991
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144685301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800442756
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122826701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-12-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΟΥΛΙΑ ΤΣΟΥΜΑΚΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 115941414
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124638001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-02-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΟΥΝΤΖΗΣ Π. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094510478
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129490901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-04-1998
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DRIVALIA LEASE HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 094333494
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121812201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-10-1991
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση