Βρέθηκαν 13 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

STYLE RENTALS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800947586
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145531901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-03-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

V STAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800909846
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144705701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΠΟΥΣΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800878423
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143767901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VIAMAR II ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800774333
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140490001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-11-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RCAG ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800755195
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139714001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-08-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MONEY MAKERS I.K.E


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800432253
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122245301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-09-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 055013730
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 49396538000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-10-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΙΑΝΙΚΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 113721747
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8484601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-10-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση