Βρέθηκαν 20 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΣΠΕΛΤΕΚ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801314916
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154211201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΠ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801189314
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151378901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΑΜΔΑ ΜΟΤΟΡ ΓΚΡΟΥΠ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800871169
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143527107000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

D.N. INTERCAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800668898
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134997001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-06-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΠΕΤΣΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 124750484
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151654901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-04-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MADCAR ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800589809
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131058801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-07-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΑΜΔΑ CENTRAL ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800547462
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128685701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-01-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΑΜΔΑ STAR ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800512580
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126580801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-08-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ANGEL AUTO ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800427685
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121941801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-07-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση