Βρέθηκαν 23 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

AUTOMECH SERVICES AND RENTALS Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801891098
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165267301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-08-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EXER CARS Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801498240
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158014101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΠ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801189314
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151378901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

R BROS IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801143465
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150101001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MADCAR ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800589809
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131058801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-07-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΥΤΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 998112473
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9446901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-07-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Κωνσταντίνος ΤΣΕΒΑΣ και Αναστάσιος ΤΣΕΒΑΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 997955571
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9052301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-10-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση