Βρέθηκαν 17 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

AUTOMECH SERVICES AND RENTALS Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801891098
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165267301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-08-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 046747082
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152133501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΠ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801189314
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151378901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AUTOMECH ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800772167
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140396801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-10-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΠΕΤΣΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 124750484
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151654901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-04-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800360230
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118260401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-11-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HITACHI RAIL STS S.p.A. Greek Branch


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998771952
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124550301001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-05-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999339481
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6046901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-12-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EUROLEASE FLEET SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099771249
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5436401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-10-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΙΕΦ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 099541630
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3949501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-09-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση