Βρέθηκαν 8 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

EXER CARS Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801498240
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158014101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΠ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801189314
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151378901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΤΑΛΑΕΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800606208
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131850901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-09-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΛΤΙΝΩΝ ΣΤΑΘΜΟΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 093842635
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2872301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-04-1998
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΔΡΟΜΩΝ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Αυτοκινήτων


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094138210
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 359801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-10-1983
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΛΑΚΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 135458952
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146604701000 ↗
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση